جلوگیری از تلخ شدن مربای گل محمدی


‍ دو نکته مهم برای جلوگیری از تلخ شدن مربا گل محمدی


 

1) برای جلوگیری از تلخ شدن مربا گل محمدی این است که از گل های صورتی روشن استفاده کنید تا مربای تان تلخ نشود.

2) در هنگام تفت دادن گل های خشک بسیار باید دقت کنید که زمان تفت دادن بسیار کم باشد. اگر حتی یکی از برگ ها بسوزد تمام مربا را می تواند تلخ کند. در حقیقت تفت دادن در حد گرم شدن گلها باشد نه بیشتر.

شاخه بندی

بالا